Bygglov för nybyggnad, lägenheter i bostadshus och fritidshus efter region och hustyp. Kvartal 1996K1 - 2018K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

hustyp

Totalt 4 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 92 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Eftersläpning i rapporteringen gör att de senaste fyra kvartalens siffror är underskattade. Störst är underskattningen det senaste kvartalet, cirka 30 procent, medan eftersläpningen efter ett år är drygt 1 procent.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Bygglov för nybyggnad, lägenheter:
antal
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
Telefon: +46 010-479 40 88
Fax: +46
e-post: johannes.johansson@scb.se
Senast uppdaterad
Bygglov för nybyggnad, lägenheter:
2019-02-19
Datatyp
Bygglov för nybyggnad, lägenheter:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Bygglov för nybyggnad, lägenheter:
Nej
Säsongsrensad
Bygglov för nybyggnad, lägenheter:
Nej
Skapad datum
2019-05-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0701A1