Bygglov för nybyggnad, antal och bruttoarea efter region och hustyp. Kvartal 1996K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

hustyp

Totalt 3 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 98 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Eftersläpning i rapporteringen gör att de senaste fyra kvartalens siffror är underskattade. Störst är underskattningen det senaste kvartalet, cirka 30 procent, medan eftersläpningen efter ett år är drygt 1 procent.
tabellinnehåll
Bygglov för nybyggnad, bruttoarea, kvm
Metoden för beräkning av arean har ändrats något fr.o.m. december 2000. Detta innebär att arean kan skilja något vid jämförelser med tidigare publicerad statistik.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-08-21
Kontakt
Byggande och bebyggelse, SCB
- -
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Bygglov för nybyggnad, antal:
antal
Bygglov för nybyggnad, bruttoarea, kvm:
kvm
Datatyp
Bygglov för nybyggnad, antal:
Flöde
Bygglov för nybyggnad, bruttoarea, kvm:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Bygglov för nybyggnad, antal:
Nej
Bygglov för nybyggnad, bruttoarea, kvm:
Nej
Säsongsrensad
Bygglov för nybyggnad, antal:
Nej
Bygglov för nybyggnad, bruttoarea, kvm:
Nej
Skapad datum
2020-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0701A6