Bygglov för nybyggnad, antal och bruttoarea efter region och hustyp. Kvartal 1996K1 - 2018K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

hustyp

Totalt 3 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 90 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Eftersläpning i rapporteringen gör att de senaste fyra kvartalens siffror är underskattade. Störst är underskattningen det senaste kvartalet, cirka 30 procent, medan eftersläpningen efter ett år är drygt 1 procent.
tabellinnehåll
Bygglov för nybyggnad, bruttoarea, kvm
Metoden för beräkning av arean har ändrats något fr.o.m. december 2000. Detta innebär att arean kan skilja något vid jämförelser med tidigare publicerad statistik.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Bygglov för nybyggnad, antal:
antal
Bygglov för nybyggnad, bruttoarea, kvm:
kvm
Kontakt
Johannes Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 40 88
Fax: +46
e-post: johannes.johansson@scb.se
Senast uppdaterad
Bygglov för nybyggnad, antal:
2018-08-20
Bygglov för nybyggnad, bruttoarea, kvm:
2018-08-20
Datatyp
Bygglov för nybyggnad, antal:
Flöde
Bygglov för nybyggnad, bruttoarea, kvm:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Bygglov för nybyggnad, antal:
Nej
Bygglov för nybyggnad, bruttoarea, kvm:
Nej
Säsongsrensad
Bygglov för nybyggnad, antal:
Nej
Bygglov för nybyggnad, bruttoarea, kvm:
Nej
Skapad datum
2018-11-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BO0701A6