Småhusbarometern, förändring från föregående period och motsvarande period föregående år. Månad 2013M10 - 2020M07
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 82 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Förändring från föregående period , månad: 2020M07
Småhuspriserna på riksnivå steg med 2 procent under tremånadersperioden maj – juli 2020, jämfört med februari – april 2020.
tabellinnehåll: Förändring från motsvarande period föregående år , månad: 2020M07
På årsbasis, senaste tremånadersperioden, maj – juli 2020, jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 5 procent på riksnivå.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-08-06
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Enhet
Förändring från föregående period:
procent
Förändring från motsvarande period föregående år:
procent
Referenstid
Förändring från föregående period:
Månad
Förändring från motsvarande period föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från föregående period:
Stock
Förändring från motsvarande period föregående år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Förändring från föregående period:
Nej
Förändring från motsvarande period föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från föregående period:
Nej
Förändring från motsvarande period föregående år:
Nej
Skapad datum
2020-08-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501AL