Statistikdatabasen
Taxeringsvärdeförändring för småhus vid allmän fastighetstaxering 1996 efter region (kommun, län, hela landet) och fastighetstyp. År 1996
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

fastighetstyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Antal taxeringsenheter
Taxeringsvärdeförändringen vid den allmänna fastighetstaxeringen 1996 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.
Totalt taxeringsvärde 1995, miljoner kr
Taxeringsvärdeförändringen vid den allmänna fastighetstaxeringen 1996 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.
Totalt basvärde 1996, miljoner kr
Taxeringsvärdeförändringen vid den allmänna fastighetstaxeringen 1996 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.
tabellinnehåll: Ovägd förändring mellan 1995 och 1996 , region: 2404 Vindeln
Imputerat värde.
tabellinnehåll: Vägd förändring mellan 1995 och 1996 , region: 2404 Vindeln
Imputerat värde.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-02-08
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal taxeringsenheter:
antal
Totalt taxeringsvärde 1995, miljoner kr:
miljoner kr
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
miljoner kr
Vägd förändring mellan 1995 och 1996:
medelvärde
Ovägd förändring mellan 1995 och 1996:
medelvärde
Referenstid
Antal taxeringsenheter:
1996
Totalt taxeringsvärde 1995, miljoner kr:
1996
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
1996
Vägd förändring mellan 1995 och 1996:
1996
Ovägd förändring mellan 1995 och 1996:
1996
Datatyp
Antal taxeringsenheter:
Stock
Totalt taxeringsvärde 1995, miljoner kr:
Stock
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
Stock
Vägd förändring mellan 1995 och 1996:
Stock
Ovägd förändring mellan 1995 och 1996:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde 1995, miljoner kr:
Nej
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring mellan 1995 och 1996:
Nej
Ovägd förändring mellan 1995 och 1996:
Nej
Säsongsrensad
Antal taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde 1995, miljoner kr:
Nej
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring mellan 1995 och 1996:
Nej
Ovägd förändring mellan 1995 och 1996:
Nej
Bastid
Antal taxeringsenheter:
1996
Totalt taxeringsvärde 1995, miljoner kr:
1996
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
1996
Vägd förändring mellan 1995 och 1996:
1996
Ovägd förändring mellan 1995 och 1996:
1996
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501V1