Statistikdatabasen
Försålda permanenta småhus efter region (län, riksområden, riket). År 2000 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

SCB:s avgränsning av storstadsområden har reviderats fr.o.m. 2005-01-01. Stor-Stockholm har utökats med Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje och sammanfaller därmed med Stockholms län. Stor-Göteborg har utökats med kommunerna Alingsås och Lilla Edet. Stor-Malmö har utökats med kommunerna Eslöv, Höör och Skurup.
Uppgifterna från och med 2020 är preliminära.
tabellinnehåll
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr
För åren 1996-2002 avses basvärdet enligt 1996 års fastighetstaxering. För åren 2003-2005 avses taxeringsvärdet enligt 2003 års fastighetstaxering. För åren 2006-2008 avses taxeringsvärdet enligt 2006 års fastighetstaxering. För åren 2009-2011 avses taxeringsvärdet enligt 2009 års fastighetstaxering. För åren 2012-2014 avses taxeringsvärdet enligt 2012 års fastighetstaxering. För åren 2015-2017 avses taxeringsvärdet enligt 2015 års fastighetstaxering. Fr.o.m. 2018 avses taxeringsvärdet enligt 2018 års fastighetstaxering.
Köpeskillingskoefficient
Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med bas-/taxeringsvärde
Köpeskillingskoefficient
För åren 1996-2002 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1996 års basvärde. För åren 2003-2005 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2003 års taxeringsvärde. För åren 2006-2008 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2006 års taxeringsvärde. För åren 2009-2011 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2009 års taxeringsvärde. För åren 2012-2014 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2012 års taxeringsvärde. För åren 2015-2017 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2015 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2018 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2018 års taxeringsvärde.
Köpeskillingskoefficient
Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med bas-/taxeringsvärde
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-03
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Köpeskillingskoefficient:
köpeskilling/basvärde, ovägt
Referenstid
Antal:
Under året
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Under året
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Under året
Köpeskillingskoefficient:
Under året
Datatyp
Antal:
Stock
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Stock
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Stock
Köpeskillingskoefficient:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501O3