Försålda fritidshus efter region (riksområden, riket). Kvartal 1998K1 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

Totalt 12 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 85 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

SCB:s avgränsning av storstadsområden har reviderats fr.o.m. 2005-01-01. Stor-Stockholm har utökats med Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje och sammanfaller därmed med Stockholms län. Stor-Göteborg har utökats med kommunerna Alingsås och Lilla Edet. Stor-Malmö har utökats med kommunerna Eslöv, Höör och Skurup.
Uppgifterna från och med 2018 är preliminära.
tabellinnehåll
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr
För åren 1996-2002 avses basvärdet enligt 1996 års fastighetstaxering. För åren 2003-2005 avses taxeringsvärdet enligt 2003 års fastighetstaxering. För åren 2006-2008 avses taxeringsvärdet enligt 2006 års fastighetstaxering. För åren 2009-2011 avses taxeringsvärdet enligt 2009 års fastighetstaxering. För åren 2012-2014 avses taxeringsvärdet enligt 2012 års fastighetstaxering. Fr.o.m. 2015 avses taxeringsvärdet enligt 2015 års fastighetstaxering.
Köpeskillingskoefficient
För åren 1996-2002 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1996 års basvärde. För åren 2003-2005 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2003 års taxeringsvärde. För åren 2006-2008 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2006 års taxeringsvärde. För åren 2009-2011 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2009 års taxeringsvärde. För åren 2012-2014 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2012 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2015 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2015 års taxeringsvärde.
Köpeskillingskoefficient
Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med bas-/taxeringsvärde

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal:
antal
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Köpeskillingskoefficient:
köpeskilling/basvärde, ovägt
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
Telefon: +46 010-479 43 42
Fax: +46
e-post: niclas.sjolund@scb.se
Martin Verhage, SCB
Telefon: +46 010-479 47 78
Fax: +46
e-post: martin.verhage@scb.se
Senast uppdaterad
Antal:
2019-04-26
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
2019-04-26
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
2019-04-26
Köpeskillingskoefficient:
2019-04-26
Referenstid
Antal:
Under kvartalet
Datatyp
Antal:
Stock
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Medel
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Medel
Köpeskillingskoefficient:
Medel
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Skapad datum
2019-05-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501M1