Fastighetsprisindex för permanenta småhus (1990=100) efter län. År 1990 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

län

Totalt 21 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna från och med 2019 är preliminära.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-05
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Fastighetsprisindex för permanenta småhus, 1990=100:
index
Datatyp
Fastighetsprisindex för permanenta småhus, 1990=100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Fastighetsprisindex för permanenta småhus, 1990=100:
Nej
Säsongsrensad
Fastighetsprisindex för permanenta småhus, 1990=100:
Nej
Bastid
Fastighetsprisindex för permanenta småhus, 1990=100:
1990
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501R5