Fastighetsprisindex för lantbruk (1992=100) efter region. År 1988 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 31 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna från och med 2019 är preliminära.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-05
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Fastighetsprisindex för lantbruk, 1992=100:
index
Datatyp
Fastighetsprisindex för lantbruk, 1992=100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Fastighetsprisindex för lantbruk, 1992=100:
Nej
Säsongsrensad
Fastighetsprisindex för lantbruk, 1992=100:
Nej
Bastid
Fastighetsprisindex för lantbruk, 1992=100:
1992
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501A9