Fastighetsprisindex för fritidshus. Kvartal 1986K1 - 2020K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 137 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna från och med 2020 är preliminära.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-03
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Kvartalsindex för fritidshus (1981=100):
index
Datatyp
Kvartalsindex för fritidshus (1981=100):
Medel
Kalenderkorrigerad
Kvartalsindex för fritidshus (1981=100):
Nej
Säsongsrensad
Kvartalsindex för fritidshus (1981=100):
Nej
Skapad datum
2020-07-10
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501K6