Lediga lägenheter i flerbostadshus efter region, ägarkategori och lägenhetstyp. År 2001 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

Totalt 5 Valda

Sök

ägarkategori

Totalt 5 Valda

Sök

lägenhetstyp

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Undersökningen bygger på intervjuer i ett rikstäckande sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som har alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2007-04-26
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Lägenheter i flerbostadshus:
antal
Lediga lägenheter i flerbostadshus:
antal
Andel lediga lägenheter i flerbostadshus:
procent
Referenstid
Lägenheter i flerbostadshus:
1 mars
Lediga lägenheter i flerbostadshus:
1 mars
Andel lediga lägenheter i flerbostadshus:
1 mars
Datatyp
Lägenheter i flerbostadshus:
Stock
Lediga lägenheter i flerbostadshus:
Stock
Andel lediga lägenheter i flerbostadshus:
Stock
Kalenderkorrigerad
Lägenheter i flerbostadshus:
Nej
Lediga lägenheter i flerbostadshus:
Nej
Andel lediga lägenheter i flerbostadshus:
Nej
Säsongsrensad
Lägenheter i flerbostadshus:
Nej
Lediga lägenheter i flerbostadshus:
Nej
Andel lediga lägenheter i flerbostadshus:
Nej
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0303D1