Outhyrda lägenheter 1 mars i flerbostadshus efter ägarkategori, orsak till outhyrd lägenhet och färdigställandeår. År 2001 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ägarkategori

Totalt 5 Valda

Sök

orsakskategori

Totalt 5 Valda

Sök

färdigställandeår

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Undersökningen bygger på intervjuer i ett rikstäckande sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som har alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-01-07
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Outhyrda lägenheter i flerbostadshus:
antal
Andel outhyrda lägenheter i flerbostadshus:
procent
Referenstid
Outhyrda lägenheter i flerbostadshus:
1 mars
Andel outhyrda lägenheter i flerbostadshus:
1 mars
Datatyp
Outhyrda lägenheter i flerbostadshus:
Stock
Andel outhyrda lägenheter i flerbostadshus:
Stock
Kalenderkorrigerad
Outhyrda lägenheter i flerbostadshus:
Nej
Andel outhyrda lägenheter i flerbostadshus:
Nej
Säsongsrensad
Outhyrda lägenheter i flerbostadshus:
Nej
Andel outhyrda lägenheter i flerbostadshus:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0303F1