Lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga bostadsföretag efter region och lägenhetstyp. Uppdateras ej 2000M09 - 2017m09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

lägenhetstyp

Totalt 7 Valda

Sök

2 ggr/år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Endast bostadslägenheterna upplåtna på den öppna marknaden ingår. Specialbostäder, s.k. kategoriboende såsom pensionärs-, service-, personal- och studentbostäder m.m. ingår inte heller i undersökningen.
För allmännyttiga bostadsföretag kan det förekomma ett mindre antal fastigheter där s.k. Specialbostäder ingår. Även hyreslägenheter i småhus som ägs av allmännyttiga bostadsföretag ingår.
region
0010 Stor-Stockholm
Avser storstadsområdesindelningen från 2005.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-12-21
Kontakt
Byggande och bebyggelse, SCB
- -
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
antal
Lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
antal
Andel lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
procent
Referenstid
Lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
1 mars och 1 september
Lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
1 mars och 1 september
Andel lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
1 mars och 1 september
Datatyp
Lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Stock
Lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Stock
Andel lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Stock
Kalenderkorrigerad
Lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Nej
Lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Nej
Andel lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Nej
Säsongsrensad
Lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Nej
Lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Nej
Andel lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0303G1