Outhyrda lägenheter 1 mars och 1 september i flerbostadshus, allmännyttiga, efter orsak till outhyrd lägenhet och färdigställandeår 2000M09 - 2017m09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

orsakskategori

Totalt 5 Valda

Sök

färdigställandeår

Totalt 9 Valda

Sök

2 ggr/år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Endast bostadslägenheterna upplåtna på den öppna marknaden ingår. Specialbostäder, s.k. kategoriboende såsom pensionärs-, service-, personal- och studentbostäder m.m. ingår inte heller i undersökningen.
För allmännyttiga bostadsföretag kan det förekomma ett mindre antal fastigheter där s.k. Specialbostäder ingår. Även hyreslägenheter i småhus som ägs av allmännyttiga bostadsföretag ingår.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-12-21
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Outhyrda lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
antal
Andel outhyrda lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
procent
Referenstid
Outhyrda lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
1 mars och 1 september
Andel outhyrda lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
1 mars och 1 september
Datatyp
Outhyrda lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Stock
Andel outhyrda lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Stock
Kalenderkorrigerad
Outhyrda lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Nej
Andel outhyrda lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Nej
Säsongsrensad
Outhyrda lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Nej
Andel outhyrda lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga:
Nej
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0303E1