Ytor och antal lägenheter i IKU efter region, ägarkategori och typ av lägenhet. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 1999 - 2000
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

Totalt 5 Valda

Sök

ägarkategori

Totalt 6 Valda

Sök

lägenhetstyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Ytor (IKU), kvm
1) I gruppen privata ingår endast taxeringsenheter med minst 500 kvm bostadsyta. 2) Uppgifter om ytor och antal avser den population flerbostadshus som framräknas (skattas) inom undersökningen. Uppgifterna är alltså inte en beskrivning av populationen flerbostadshus som sådan, vilken är större än här redovisade skattningar.
Antal (IKU)
1) I gruppen privata ingår endast taxeringsenheter med minst 500 kvm bostadsyta. 2) Uppgifter om ytor och antal avser den population flerbostadshus som framräknas (skattas) inom undersökningen. Uppgifterna är alltså inte en beskrivning av populationen flerbostadshus som sådan, vilken är större än här redovisade skattningar.
tabellinnehåll
Ytor (IKU), kvm
Undersökningen bygger på intervjuer i ett rikstäckande sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks med ett 68-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 68 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet. Detta intervall bildas av skattningen ± standardavvikelsen. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter. Anm.: Om Du inte tagit med standardavvikelsen i tabellen kan du gå tillbaks till sidan med instruktionen Välj en eller flera tabelluppgifter.
Standardavvikelse ytor (IKU), kvm
Se fotnot för resp. skattning
Antal (IKU)
Undersökningen bygger på intervjuer i ett rikstäckande sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks med ett 68-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 68 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet. Detta intervall bildas av skattningen ± standardavvikelsen. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter. Anm.: Om Du inte tagit med standardavvikelsen i tabellen kan du gå tillbaks till sidan med instruktionen Välj en eller flera tabelluppgifter.
Standardavvikelse antal (IKU)
Se fotnot för resp. skattning

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2001-12-21
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Åsa Törlén, SCB
+46 010-479 41 47
asa.torlen@scb.se

Enhet
Ytor (IKU), kvm:
kvm
Standardavvikelse ytor (IKU), kvm:
kvm
Antal (IKU):
antal
Standardavvikelse antal (IKU):
antal
Referenstid
Ytor (IKU), kvm:
Kalenderår
Standardavvikelse ytor (IKU), kvm:
Kalenderår
Antal (IKU):
Kalenderår
Standardavvikelse antal (IKU):
Kalenderår
Datatyp
Ytor (IKU), kvm:
Stock
Standardavvikelse ytor (IKU), kvm:
Stock
Antal (IKU):
Stock
Standardavvikelse antal (IKU):
Stock
Kalenderkorrigerad
Ytor (IKU), kvm:
Nej
Standardavvikelse ytor (IKU), kvm:
Nej
Antal (IKU):
Nej
Standardavvikelse antal (IKU):
Nej
Säsongsrensad
Ytor (IKU), kvm:
Nej
Standardavvikelse ytor (IKU), kvm:
Nej
Antal (IKU):
Nej
Standardavvikelse antal (IKU):
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0301K1