Ytor och antal för bostadslägenheter och lokaler i flerbostadshus efter region och fastighetsägarkategori. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 2003 - 2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

Totalt 6 Valda

Sök

fastighetsägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

lägenhetstyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-06-09
För ett flertal observationer har ägarkategori kodats felaktigt inom grupperna Fysiska personer och Aktiebolag och dyl. Den presenterade statistiken i dessa ägarkategorier håller inte tillräckligt god kvalitet och därför har all statistik som publicerats för dessa ägarkategorier tagits bort för åren 2003-2012. Ingen statistik publiceras för dessa ägarkategorier från och med redovisningsår 2013. Redovisningsgruppen privatägda fastighter samtliga påverkas inte
Korrigering 2015-06-09
I kolumnen för felmarginal har av misstag standardavvikelsen redovisats för åren 2003-2012. Detta är nu korrigerat.
Korrigering 2015-12-07
Den korrigering av felmarginal som gjordes 2015-06-09 var felaktig. Felmarginalen är nu korrekt.
Med allmännyttigt bostadsföretag avses i denna redovisning aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.
För allmännyttiga bostadsföretag påverkas totalbelopp av bortfall och övertäckning i populationen under respektive år. Antal företag i populationen varierar exempelvis på grund av sammanslagningar och uppdelningar av företag eller ändrad andel lokaler i beståndet. Resultatet i olika redovisningsgrupper påverkas också när företag hamnar i en ny storleksgrupp och av att olika företag ingår i bortfallet från år till år. Resultatet speglar inte hela beståndet av allmännyttiga bostadsföretag utan avser endast de allmännyttiga bostadsföretag som ingår i populationen för respektive år.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-12-07
Kontakt
Åsa Törlén, SCB
+46 010-479 41 47
asa.torlen@scb.se

Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Ytor, kvm:
kvm
Felmarginal ytor ±:
kvm
Antal:
antal
Felmarginal antal ±:
antal
Referenstid
Ytor, kvm:
Kalenderår
Felmarginal ytor ±:
Kalenderår
Antal:
Kalenderår
Felmarginal antal ±:
Kalenderår
Datatyp
Ytor, kvm:
Stock
Felmarginal ytor ±:
Stock
Antal:
Stock
Felmarginal antal ±:
Stock
Kalenderkorrigerad
Ytor, kvm:
Nej
Felmarginal ytor ±:
Nej
Antal:
Nej
Felmarginal antal ±:
Nej
Säsongsrensad
Ytor, kvm:
Nej
Felmarginal ytor ±:
Nej
Antal:
Nej
Felmarginal antal ±:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0301M5