Ytor och antal för lägenheter, lokaler, garage och bilplatser i flerbostadshus efter region, fastighetsägarkategori och lägenhetstyp. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 2001 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

Totalt 5 Valda

Sök

fastighetsägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

lägenhetstyp Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-12-22
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Åsa Törlén, SCB
+46 010-479 41 47
asa.torlen@scb.se

Enhet
Ytor, kvm:
kvm
Felmarginal ytor ±:
kvm
Antal:
antal
Felmarginal antal ±:
antal
Referenstid
Ytor, kvm:
Kalenderår
Felmarginal ytor ±:
Kalenderår
Antal:
Kalenderår
Felmarginal antal ±:
Kalenderår
Datatyp
Ytor, kvm:
Stock
Felmarginal ytor ±:
Stock
Antal:
Stock
Felmarginal antal ±:
Stock
Kalenderkorrigerad
Ytor, kvm:
Nej
Felmarginal ytor ±:
Nej
Antal:
Nej
Felmarginal antal ±:
Nej
Säsongsrensad
Ytor, kvm:
Nej
Felmarginal ytor ±:
Nej
Antal:
Nej
Felmarginal antal ±:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0301M1