Taxeringsvärden, låneskulder, räntor, räntebidrag samt ombyggnadsutgifter för flerbostadshus efter region, värdeår, fastighetsägarkategori och kontoslag. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 2001 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 5 Valda

Sök

värdeår Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

fastighetsägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kontoslag Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med redovisningsår 2013 redovisas inte längre variablerna taxeringsvärde (kr/m2 totalyta) och taxeringsvärde (mkr). Uppgifter om taxeringsvärde finns i Statistikdatabasen under produkten Fastighetstaxeringar.
Från och med år 2013 redovisas inte variablerna räntebidrag (mkr), räntebidrag i % av räntor och räntebidrag kr/kvm totalyta. Det beror på att de statliga räntebidragen till ny- och ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus har upphört helt efter en utfasning av bidragen från år 2007.
Korrigering 2015-12-07
Den korrigering av felmarginal som gjordes 2015-06-09 var felaktig. Felmarginalen är nu korrekt.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-12-22
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Åsa Törlén, SCB
+46 010-479 41 47
asa.torlen@scb.se

Enhet
Ekonomiska uppgifter:
mkr
Felmarginal ±:
mkr
Referenstid
Ekonomiska uppgifter:
Kalenderår
Felmarginal ±:
Kalenderår
Datatyp
Ekonomiska uppgifter:
Flöde
Felmarginal ±:
Flöde
Pristyp
Ekonomiska uppgifter:
Löpande Priser
Felmarginal ±:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Ekonomiska uppgifter:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Säsongsrensad
Ekonomiska uppgifter:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0301L1