Taxeringsvärden, låneskulder, räntor, räntebidrag och ombyggnadsutgifter (IKU), privatägda, efter region och färdigställandeår. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 1999 - 2000
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

Totalt 5 Valda

Sök

färdigställandeår

Totalt 6 Valda

Sök

kontoslag Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, mkr
1) Årgångarna 1997-1999 ingår inte undersökningsåret 1999. 2) Totalyta = bostadsytan + lokalytan 3) Endast taxeringsenheter med minst 500 kvm bostadsyta ingår. 4) Den allmänna fastighetstaxeringen år 2000 medförde i visa fall betydande justeringar av taxeringsvärdena, både uppåt och nedåt.6) Undersökningen fångar inte upp alla populationsförändringar år för år varför beräknade totalbelopp avviker från den verkliga populationen.
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, kr/kvm
1) Årgångarna 1997-1999 ingår inte undersökningsåret 1999. 2) Totalyta = bostadsytan + lokalytan 3) Endast taxeringsenheter med minst 500 kvm bostadsyta ingår. 4) Den allmänna fastighetstaxeringen år 2000 medförde i visa fall betydande justeringar av taxeringsvärdena, både uppåt och nedåt.6) Undersökningen fångar inte upp alla populationsförändringar år för år varför beräknade totalbelopp avviker från den verkliga populationen.
tabellinnehåll
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, mkr
Undersökningen bygger på intervjuer i ett rikstäckande sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks med ett 68-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 68 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet. Detta intervall bildas av skattningen ± standardavvikelsen. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter. Anm.: Om Du inte tagit med standardavvikelsen i tabellen kan du gå tillbaks till sidan med instruktionen Välj en eller flera tabelluppgifter.
Standardavvikelse (IKU), mkr
Se fotnot för resp. skattning
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, kr/kvm
Undersökningen bygger på intervjuer i ett rikstäckande sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks med ett 68-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 68 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet. Detta intervall bildas av skattningen ± standardavvikelsen. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter. Anm.: Om Du inte tagit med standardavvikelsen i tabellen kan du gå tillbaks till sidan med instruktionen Välj en eller flera tabelluppgifter.
Standardavvikelse (IKU), kr/kvm
Se fotnot för resp. skattning

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2001-12-21
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Åsa Törlén, SCB
+46 010-479 41 47
asa.torlen@scb.se

Enhet
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, mkr:
mkr
Standardavvikelse (IKU), mkr:
mkr
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, kr/kvm:
kronor
Standardavvikelse (IKU), kr/kvm:
kronor
Referenstid
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, mkr:
Kalenderår
Standardavvikelse (IKU), mkr:
Kalenderår
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, kr/kvm:
Kalenderår
Standardavvikelse (IKU), kr/kvm:
Kalenderår
Datatyp
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, mkr:
Flöde
Standardavvikelse (IKU), mkr:
Flöde
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, kr/kvm:
Flöde
Standardavvikelse (IKU), kr/kvm:
Flöde
Pristyp
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, mkr:
Löpande Priser
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, kr/kvm:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, mkr:
Nej
Standardavvikelse (IKU), mkr:
Nej
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, kr/kvm:
Nej
Standardavvikelse (IKU), kr/kvm:
Nej
Säsongsrensad
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, mkr:
Nej
Standardavvikelse (IKU), mkr:
Nej
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), privatägda, kr/kvm:
Nej
Standardavvikelse (IKU), kr/kvm:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0301B1