Taxeringsvärden, låneskulder, räntor, räntebidrag och ombyggnadsutgifter (IKU), kommunägda bostadsföretag, efter region och lägenhetsantal. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 1999 - 2000
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 5 Valda

Sök

lägenhetsantal

Totalt 6 Valda

Sök

kontoslag Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

1) Totalyta = bostadsytan + lokalytan. 2) Den allmänna fastighetstaxeringen år 2000 medförde i visa fall betydande justeringar av taxeringsvärdena, både uppåt och nedåt. 3) Uteblivna siffror betyder att antalet företag i beräkningsunderlaget är 0-1 st. 4) Siffrorna avser endast de företag som ingår i beräkningsunderlaget. Ingen justering för bortfall.
Undersökningen bygger på intervjuer i ett rikstäckande sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2001-12-21
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Åsa Törlén, SCB
+46 010-479 41 47
asa.torlen@scb.se

Enhet
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), kommungäda bostadsföretag, mkr:
mkr
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), kommungäda bostadsföretag, kr/kvm:
kronor
Referenstid
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), kommungäda bostadsföretag, mkr:
Kalenderår
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), kommungäda bostadsföretag, kr/kvm:
Kalenderår
Datatyp
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), kommungäda bostadsföretag, mkr:
Flöde
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), kommungäda bostadsföretag, kr/kvm:
Flöde
Pristyp
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), kommungäda bostadsföretag, mkr:
Löpande Priser
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), kommungäda bostadsföretag, kr/kvm:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), kommungäda bostadsföretag, mkr:
Nej
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), kommungäda bostadsföretag, kr/kvm:
Nej
Säsongsrensad
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), kommungäda bostadsföretag, mkr:
Nej
Ekonomiska uppgifter för flerbostadshus (IKU), kommungäda bostadsföretag, kr/kvm:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0301J1