Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), kommunägda bostadsföretag, efter region, lägenhetsantal samt intäkts- och kostnadsslag. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 1999 - 2000
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

Totalt 5 Valda

Sök

lägenhetsantal

Totalt 6 Valda

Sök

intäkts-/kostnadsslag Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

11) Totalyta = bostadsytan + lokalytan. 2) Uteblivna siffror betyder att antalet objekt i beräkningsunderlaget är 0-1 st.
Undersökningen bygger på intervjuer i ett rikstäckande sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2001-12-21
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Åsa Törlén, SCB
+46 010-479 41 47
asa.torlen@scb.se

Enhet
Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), kommunägda bostadsföretag:
kronor
Referenstid
Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), kommunägda bostadsföretag:
Kalenderår
Datatyp
Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), kommunägda bostadsföretag:
Flöde
Pristyp
Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), kommunägda bostadsföretag:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), kommunägda bostadsföretag:
Nej
Säsongsrensad
Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), kommunägda bostadsföretag:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0301I1