Intäkter och kostnader för flerbostadshus efter region, nybyggår/värdeår, årsintervall, fastighetsägarkategori och intäkts-/kostnadsslag. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 2001 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 5 Valda

Sök

nybyggår/värdeår Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

fastighetsägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

intäkts-/kostnadsslag Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-12-22
Kontakt
Byggande och bebyggelse, SCB
- -
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Intäkter och kostnader:
kr/kvm
Felmarginal ±:
kr/kvm
Referenstid
Intäkter och kostnader:
Kalenderår
Felmarginal ±:
Kalenderår
Datatyp
Intäkter och kostnader:
Flöde
Felmarginal ±:
Flöde
Pristyp
Intäkter och kostnader:
Löpande Priser
Felmarginal ±:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Intäkter och kostnader:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Säsongsrensad
Intäkter och kostnader:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Skapad datum
2020-04-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0301X1