Taxeringsvärden, låneskulder, räntor, räntebidrag och ombyggnadsutgifter för flerbostadshus efter region, fastighetsägarkategori och kontoslag. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 2003 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 6 Valda

Sök

fastighetsägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

kontoslag Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-06-09
För ett flertal observationer har ägarkategori kodats felaktigt inom grupperna Fysiska personer och Aktiebolag och dyl. Den presenterade statistiken i dessa ägarkategorier håller inte tillräckligt god kvalitet och därför har all statistik som publicerats för dessa ägarkategorier tagits bort för åren 2003-2012. Ingen statistik publiceras för dessa ägarkategorier från och med redovisningsår 2013. Redovisningsgruppen privatägda fastighter samtliga påverkas inte
Korrigering 2015-06-09
I kolumnen för felmarginal har av misstag standardavvikelsen redovisats för åren 2003-2012. Detta är nu korrigerat.
Från och med redovisningsår 2013 redovisas inte längre variablerna taxeringsvärde (kr/m2 totalyta) och taxeringsvärde (mkr). Uppgifter om taxeringsvärde finns i Statistikdatabasen under produkten Fastighetstaxeringar.
Från och med år 2013 redovisas inte variablerna räntebidrag (mkr), räntebidrag i % av räntor och räntebidrag kr/kvm totalyta. Det beror på att de statliga räntebidragen till ny- och ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus har upphört helt efter en utfasning av bidragen från år 2007.
Korrigering 2015-12-07
Den korrigering av felmarginal som gjordes 2015-06-09 var felaktig. Felmarginalen är nu korrekt.
Det finns ingen statistik för år 2014 på grund av att undersökningen inte genomfördes.
tabellinnehåll
Ekonomiska uppgifter
För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m. 2007 inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa då särredovisning på fastighet allt oftare saknas. Detta gäller inte Allmännyttiga bostadsföretag och Bostadsrättsföreningar där data inhämtas för företaget respektive föreningen.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-06-02
Kontakt
Åsa Törlén, SCB
+46 010-479 41 47
asa.torlen@scb.se

Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Ekonomiska uppgifter:
mkr
Felmarginal ±:
mkr
Referenstid
Ekonomiska uppgifter:
Kalenderår
Felmarginal ±:
Kalenderår
Datatyp
Ekonomiska uppgifter:
Flöde
Felmarginal ±:
Flöde
Pristyp
Ekonomiska uppgifter:
Löpande Priser
Felmarginal ±:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Ekonomiska uppgifter:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Säsongsrensad
Ekonomiska uppgifter:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0301Y3