Taxeringsvärden, låneskulder, räntor, räntebidrag och ombyggnadsutgifter för flerbostadshus (IKU), allmännyttiga bostadsföretag, efter region, lägenhetsantal och kontoslag. (Urvalsundersökning, se fotnoter). År 2001 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

Totalt 6 Valda

Sök

lägenhetsantal

Totalt 6 Valda

Sök

kontoslag Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med redovisningsår 2013 redovisas inte längre variablerna taxeringsvärde (kr/m2 totalyta) och taxeringsvärde (mkr). Uppgifter om taxeringsvärde finns i Statistikdatabasen under produkten Fastighetstaxeringar.
Från och med år 2013 redovisas inte variablerna räntebidrag (mkr), räntebidrag i % av räntor och räntebidrag kr/kvm totalyta. Det beror på att de statliga räntebidragen till ny- och ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus har upphört helt efter en utfasning av bidragen från år 2007.
Det finns ingen statistik för år 2014 på grund av att undersökningen inte genomfördes.
För allmännyttiga bostadsföretag redovisas från och med år 2007 inte kostnader för ombyggnad och nybyggnad.
Med allmännyttigt bostadsföretag avses i denna redovisning aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.
För allmännyttiga bostadsföretag påverkas totalbelopp av bortfall och övertäckning i populationen under respektive år. Antal företag i populationen varierar exempelvis på grund av sammanslagningar och uppdelningar av företag eller ändrad andel lokaler i beståndet. Resultatet i olika redovisningsgrupper påverkas också när företag hamnar i en ny storleksgrupp och av att olika företag ingår i bortfallet från år till år. Resultatet speglar inte hela beståndet av allmännyttiga bostadsföretag utan avser endast de allmännyttiga bostadsföretag som ingår i populationen för respektive år.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-06-02
Kontakt
Åsa Törlén, SCB
+46 010-479 41 47
asa.torlen@scb.se

Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Ekonomiska uppgifter:
mnkr
Referenstid
Ekonomiska uppgifter:
Kalenderår
Datatyp
Ekonomiska uppgifter:
Flöde
Pristyp
Ekonomiska uppgifter:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Ekonomiska uppgifter:
Nej
Säsongsrensad
Ekonomiska uppgifter:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0301GA