Intäkter och kostnader för flerbostadshus (IKU), bostadsrättsföreningar efter region, lägenhetsantal och intäkts-/kostnadsslag. (Urvalsundersökning, se fotnoter). År 2003 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 6 Valda

Sök

lägenhetsantal

Totalt 6 Valda

Sök

intäkts-/kostnadsslag Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-06-09
I kolumnen för felmarginal har av misstag standardavvikelsen redovisats för åren 2003-2012. Detta är nu korrigerat.
Från och med år 2013 redovisas inte variablerna räntebidrag (mkr), räntebidrag i % av räntor och räntebidrag kr/kvm totalyta. Det beror på att de statliga räntebidragen till ny- och ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus har upphört helt efter en utfasning av bidragen från år 2007.
Korrigering 2015-12-07
Den korrigering av felmarginal som gjordes 2015-06-09 var felaktig. Felmarginalen är nu korrekt.
Det finns ingen statistik för år 2014 på grund av att undersökningen inte genomfördes.
intäkts-/kostnadsslag
drift: skötsel, adm, kr/kvm totalyta
År 2003 ingår försäkringar och övriga driftkostnader i skötsel.
drift: övrigt, kr/kvm totalyta
År 2003 ingår försäkringar och övriga driftkostnader i skötsel.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-06-02
Kontakt
Åsa Törlén, SCB
+46 010-479 41 47
asa.torlen@scb.se

Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Intäkter och kostnader:
kr/kvm
Felmarginal ±:
kr/kvm
Referenstid
Intäkter och kostnader:
Kalenderår
Felmarginal ±:
Kalenderår
Datatyp
Intäkter och kostnader:
Flöde
Felmarginal ±:
Flöde
Pristyp
Intäkter och kostnader:
Löpande Priser
Felmarginal ±:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Intäkter och kostnader:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Säsongsrensad
Intäkter och kostnader:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0301P1