Kostnader per lägenhet för nybyggda ordinära flerbostadshus efter region, exploaterings-/saneringsområde och brutto-/nettokostnad. År 1998 - 2006
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

exploatering/sanering Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

brutto-/nettopris Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

brutto-/nettopris
I brutto har kostnaderna inte justerats med bidrag. I netto har kostnaderna justerats med bidrag.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-02-20
Kontakt
Tommy Lindkvist, SCB
+46 010-479 47 26
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Byggnadsobjekt, antal:
antal
Lägenheter, antal:
antal
Lägenhetsarea/lägenhet, kvm:
kvm
Total primär bruksarea/lägenhet, kvm:
kvm
Markkostnad/lägenhet, kr:
kr
Byggnadskostnad/lägenhet, kr:
kr
Total produktionskostnad/lägenhet, kr:
kr
Datatyp
Byggnadsobjekt, antal:
Flöde
Lägenheter, antal:
Flöde
Lägenhetsarea/lägenhet, kvm:
Flöde
Total primär bruksarea/lägenhet, kvm:
Flöde
Markkostnad/lägenhet, kr:
Flöde
Byggnadskostnad/lägenhet, kr:
Flöde
Total produktionskostnad/lägenhet, kr:
Flöde
Pristyp
Markkostnad/lägenhet, kr:
Löpande Priser
Byggnadskostnad/lägenhet, kr:
Löpande Priser
Total produktionskostnad/lägenhet, kr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Byggnadsobjekt, antal:
Nej
Lägenheter, antal:
Nej
Lägenhetsarea/lägenhet, kvm:
Nej
Total primär bruksarea/lägenhet, kvm:
Nej
Markkostnad/lägenhet, kr:
Nej
Byggnadskostnad/lägenhet, kr:
Nej
Total produktionskostnad/lägenhet, kr:
Nej
Säsongsrensad
Byggnadsobjekt, antal:
Nej
Lägenheter, antal:
Nej
Lägenhetsarea/lägenhet, kvm:
Nej
Total primär bruksarea/lägenhet, kvm:
Nej
Markkostnad/lägenhet, kr:
Nej
Byggnadskostnad/lägenhet, kr:
Nej
Total produktionskostnad/lägenhet, kr:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0201FA