Lägenheter i nybyggda ordinära flerbostadshus efter takmaterial. År 1995 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

takmaterial

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-21
Kontakt
Tommy Lindkvist, SCB
+46 010-479 47 26
tommy.lindkvist@scb.se

Enhet
Lägenheter, antal:
antal
Lägenheter, procent:
procent
Datatyp
Lägenheter, antal:
Flöde
Lägenheter, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Lägenheter, antal:
Nej
Lägenheter, procent:
Nej
Säsongsrensad
Lägenheter, antal:
Nej
Lägenheter, procent:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001FK