Rumsenheter och areor i nybyggda bostadshus efter region och hustyp. År 1998 - 2006
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

hustyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Rumsenheter/lgh
Rumsenheter per lägenhet och areor redovisas som vägt medelvärde.
Bostadsarea/lgh, kvm
Rumsenheter per lägenhet och areor redovisas som vägt medelvärde.
Bostadsarea/rumsenhet, kvm
Rumsenheter per lägenhet och areor redovisas som vägt medelvärde.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-02-20
Kontakt
Tommy Lindkvist, SCB
+46 010-479 47 26
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Lägenheter, antal:
antal
Rumsenheter/lgh:
antal
Bostadsarea/lgh, kvm:
kvm
Bostadsarea/rumsenhet, kvm:
kvm
Datatyp
Lägenheter, antal:
Flöde
Rumsenheter/lgh:
Flöde
Bostadsarea/lgh, kvm:
Flöde
Bostadsarea/rumsenhet, kvm:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Lägenheter, antal:
Nej
Rumsenheter/lgh:
Nej
Bostadsarea/lgh, kvm:
Nej
Bostadsarea/rumsenhet, kvm:
Nej
Säsongsrensad
Lägenheter, antal:
Nej
Rumsenheter/lgh:
Nej
Bostadsarea/lgh, kvm:
Nej
Bostadsarea/rumsenhet, kvm:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0201AJ