Nybyggda lägenheter samt genomsnittlig bostadslägenhetsarea efter region, hustyp och lägenhetstyp. År 1998 - 2006
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

hustyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

lägenhetstyp Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Genomsnittlig bostadsarea, kvm
Area redovisas som vägt medelvärde.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-02-20
Kontakt
Tommy Lindkvist, SCB
+46 010-479 47 26
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Lägenheter, antal:
antal
Lägenheter, procent:
procent
Genomsnittlig bostadsarea, kvm:
medelvärde
Datatyp
Lägenheter, antal:
Flöde
Lägenheter, procent:
Flöde
Genomsnittlig bostadsarea, kvm:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Lägenheter, antal:
Nej
Lägenheter, procent:
Nej
Genomsnittlig bostadsarea, kvm:
Nej
Säsongsrensad
Lägenheter, antal:
Nej
Lägenheter, procent:
Nej
Genomsnittlig bostadsarea, kvm:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0201AH