Lägenhetsantal, genomsnitt per objekt för nybyggda flerbostadshus efter region och byggherre. År 1998 - 2006
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

byggherre Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Antal per objekt redovisas som vägt medelvärde.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-02-20
Kontakt
Tommy Lindkvist, SCB
+46 010-479 47 26
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Lägenhetsantal, genomsnitt per objekt:
medelvärde
Datatyp
Lägenhetsantal, genomsnitt per objekt:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Lägenhetsantal, genomsnitt per objekt:
Nej
Säsongsrensad
Lägenhetsantal, genomsnitt per objekt:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0201AF