Byggnadsobjekt och lägenheter i nybyggda bostadshus efter region, hustyp och ordinära/icke ordinära bostadshus. År 1998 - 2006
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

hustyp

Totalt 2 Valda

Sök

ordinära/icke ordinära bostadshus

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

ordinära/icke ordinära bostadshus
Se Beskrivning av statistiken angående vad som klassas som ordinära resp icke ordinära bostadshus.
ordinära/icke ordinära bostadshus
Se Beskrivning av statistiken angående vad som klassas som ordinära resp icke ordinära bostadshus.
region
4 Länsregion I (norr)
Länsregion I omfattar Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
5 Länsregion II (mitten)
Länsregion II omfattar Stockholms län exkl. kommuner i Stor-Stockholm, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Hallands län exkl. kommuner i Stor-Göteborg, Västra Götalands län exkl. kommuner i Stor-Göteborg, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. P.g.a. länsförändringar flyttades Habo kommun och Mullsjö kommun från länsregion II till länsregion III år 1998.
6 Länsregion III (syd)
Länsregion III omfattar Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Skåne län exkl. kommuner i Stor-Malmö. P.g.a. länsförändringar flyttades Habo kommun och Mullsjö kommun från länsregion II till länsregion III år 1998.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-02-20
Kontakt
Tommy Lindkvist, SCB
+46 010-479 47 26
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Byggnadsobjekt, antal:
antal
Lägenheter, antal:
antal
Datatyp
Byggnadsobjekt, antal:
Flöde
Lägenheter, antal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Byggnadsobjekt, antal:
Nej
Lägenheter, antal:
Nej
Säsongsrensad
Byggnadsobjekt, antal:
Nej
Lägenheter, antal:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0201K1