Rumsenheter och areor i nybyggda ordinära flerbostadshus efter region. År 1998 - 2006
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Lägenheter, antal
Rumsenheter per lägenhet och areor redovisas som vägt medelvärde.
Lägenheter, antal
Se Beskrivning av statistiken angående vad som klassas som ordinära resp. icke ordinära bostadshus.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-02-20
Kontakt
Tommy Lindkvist, SCB
+46 010-479 47 26
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Lägenheter, antal:
antal
Rumsenheter/lägenhet:
antal
Bostadsarea/lägenhet, kvm:
kvm
Bostadsarea/rumsenhet, kvm:
kvm
Primär bruksarea för bostäder/lägenhet, kvm:
kvm
Datatyp
Lägenheter, antal:
Flöde
Rumsenheter/lägenhet:
Flöde
Bostadsarea/lägenhet, kvm:
Flöde
Bostadsarea/rumsenhet, kvm:
Flöde
Primär bruksarea för bostäder/lägenhet, kvm:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Lägenheter, antal:
Nej
Rumsenheter/lägenhet:
Nej
Bostadsarea/lägenhet, kvm:
Nej
Bostadsarea/rumsenhet, kvm:
Nej
Primär bruksarea för bostäder/lägenhet, kvm:
Nej
Säsongsrensad
Lägenheter, antal:
Nej
Rumsenheter/lägenhet:
Nej
Bostadsarea/lägenhet, kvm:
Nej
Bostadsarea/rumsenhet, kvm:
Nej
Primär bruksarea för bostäder/lägenhet, kvm:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0201AO