Areor per lägenhet för nybyggda ordinära flerbostadshus efter region och upplåtelseform. År 1995 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

upplåtelseform Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Byggnadsobjekt, antal , region: 0002 Länsregionerna I - III
Länsregion I omfattar Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
tabellinnehåll: Byggnadsobjekt, antal , region: 0002 Länsregionerna I - III
Länsregion II omfattar Stockholms län exkl. kommuner i Stor-Stockholm, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Hallands län exkl. kommuner i Stor-Göteborg, Västra Götalands län exkl. kommuner i Stor-Göteborg, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. P.g.a. länsförändringar flyttades Habo kommun och Mullsjö kommun från länsregion II till länsregion III år 1998.
tabellinnehåll: Byggnadsobjekt, antal , region: 0002 Länsregionerna I - III
Länsregion III omfattar Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Skåne län exkl. kommuner i Stor-Malmö. P.g.a. länsförändringar flyttades Habo kommun och Mullsjö kommun från länsregion II till länsregion III år 1998.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-11-23
Kontakt
Tommy Lindkvist, SCB
+46 010-479 47 26
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Byggnadsobjekt, antal:
antal
Lägenheter, antal:
antal
Bostadsarea/lägenhet, kvm:
kvm
Lägenhetsarea/lägenhet, kvm:
kvm
Total primär bruksarea/lägenhet, kvm:
kvm
Datatyp
Byggnadsobjekt, antal:
Flöde
Lägenheter, antal:
Flöde
Bostadsarea/lägenhet, kvm:
Flöde
Lägenhetsarea/lägenhet, kvm:
Flöde
Total primär bruksarea/lägenhet, kvm:
Flöde
Pristyp
Total primär bruksarea/lägenhet, kvm:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Byggnadsobjekt, antal:
Nej
Lägenheter, antal:
Nej
Bostadsarea/lägenhet, kvm:
Nej
Lägenhetsarea/lägenhet, kvm:
Nej
Total primär bruksarea/lägenhet, kvm:
Nej
Säsongsrensad
Byggnadsobjekt, antal:
Nej
Lägenheter, antal:
Nej
Bostadsarea/lägenhet, kvm:
Nej
Lägenhetsarea/lägenhet, kvm:
Nej
Total primär bruksarea/lägenhet, kvm:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0201DP