Kalkylerat bostadsbestånd efter region och hustyp. Uppdateras ej. År 1990 - 2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

hustyp

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Fr.o.m. 2010 används det årliga fastighetstaxeringsregistret som bas för beräkningarna av bostadsbeståndet. Uppdatering görs med det senaste årets färdigställda nybyggda bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar. I tidigare bostadsbeståndsberäkningar (1991-2009) användes Folk- och bostadsräkningen 1990 som bas. Denna uppdaterades med årliga rapporterade förändringar avseende färdigställda nybyggnader av bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar. Förändringar som inte togs hänsyn till var fritidshus som blivit permanentbostäder och vice versa, samt rivning av småhus, som inte rapporteras till SCB.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2013-05-30
Kontakt
Rein Billström, SCB
+46 010-479 47 97
rein.billstrom@scb.se

Enhet
Lägenheter i det kalkylerade bostadsbeståndet:
antal
Referenstid
Lägenheter i det kalkylerade bostadsbeståndet:
31 december respektive år
Datatyp
Lägenheter i det kalkylerade bostadsbeståndet:
Stock
Kalenderkorrigerad
Lägenheter i det kalkylerade bostadsbeståndet:
Nej
Säsongsrensad
Lägenheter i det kalkylerade bostadsbeståndet:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0104K1