Rivning av lägenheter i flerbostadshus efter region och kvalitetsgrupp. Uppdateras ej. År 1989 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

kvalitetsgrupp

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med år menas påbörjad rivning ej att förväxla med husets ursprungliga byggnadsår.
kvalitetsgrupp
Med omodern menas tex. lägenhet utan egen WC, detta är något de flesta lägenheter i flerbostadshus har idag och tabellen kan därför inte uppdateras längre.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-04-12
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Rivning av lägenheter i flerbostadshus:
antal
Datatyp
Rivning av lägenheter i flerbostadshus:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Rivning av lägenheter i flerbostadshus:
Nej
Säsongsrensad
Rivning av lägenheter i flerbostadshus:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0102G4