Ombyggda lägenheter i flerbostadshus med statligt stöd efter region och upplåtelseform. Uppdateras ej. År 1989 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

upplåtelseform

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

år
2007
Bostadssubventionerna togs bort 2007 vilket görs att 2008 års siffror inte kan jämföras med tidigare år. Fr.o.m. 2009 kan denna tabell inte redovisas.
2008
Bostadssubventionerna togs bort 2007 vilket görs att 2008 års siffror inte kan jämföras med tidigare år. Fr.o.m. 2009 kan denna tabell inte redovisas.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-04-02
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus med statligt stöd (färdigställda):
antal
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus med statligt stöd (tillskott):
antal
Datatyp
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus med statligt stöd (färdigställda):
Flöde
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus med statligt stöd (tillskott):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus med statligt stöd (färdigställda):
Nej
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus med statligt stöd (tillskott):
Nej
Säsongsrensad
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus med statligt stöd (färdigställda):
Nej
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus med statligt stöd (tillskott):
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0102E5