Ombyggda lägenheter i flerbostadshus i riket efter ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp och med/utan statligt stöd. Uppdateras ej. År 1989 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ägarkategori

Totalt 6 Valda

Sök

byggnadsperiod

Totalt 12 Valda

Sök

lägenhetstyp

Totalt 10 Valda

Sök

med/utan statligt stöd

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

byggnadsperiod
Med byggnadsperiod menas husets nybyggnadsår ej att förväxla med ombyggnadsår som i ombyggnadsstatistiken är färdigställandeår för ombyggnaden.
lägenhetstyp
Redovisningen av lägenhetstyper utan kök har förändrats fr.o.m. 1999. En del specialbostäder och 2 rum utan kök redovisades före 1999 som 1 rum och kokvrå.
lägenhetstyp
Redovisningen av lägenhetstyper utan kök har förändrats fr.o.m. 1999. En del specialbostäder och 2 rum utan kök redovisades före 1999 som 1 rum och kokvrå.
år
2007
Bostadssubventionerna togs bort 2007 vilket görs att 2008 års siffror inte kan jämföras med tidigare år. Fr.o.m. 2009 kan denna tabell inte redovisas.
2008
Bostadssubventionerna togs bort 2007 vilket görs att 2008 års siffror inte kan jämföras med tidigare år. Fr.o.m. 2009 kan denna tabell inte redovisas.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-04-02
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (färdigställda):
antal
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (tillskott):
antal
Datatyp
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (färdigställda):
Flöde
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (tillskott):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (färdigställda):
Nej
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (tillskott):
Nej
Säsongsrensad
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (färdigställda):
Nej
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (tillskott):
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0102E7