Lägenheter i ombyggda flerbostadshus, påbörjade och färdigställda, efter region. Preliminära uppgifter. Uppdateras ej. Kvartal 1989K1 - 2006K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 72 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Totalt påbörjande kan inte redovisas fr.o.m. 2007 på grund av borttagna bostadssubventioner.

Färdigställda ombyggnader redovisas för 2007, då en del ärenden som påbörjades tidigare färdigställdes 2007.

Fr.o.m. 2008 redovisas enbart nettoförändring av lägenheter i både påbörjade och färdigställda ombyggda flerbostadshus.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-04-30
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Påbörjade lägenheter efter ombyggnad i flerbostadshus:
antal
Färdigställda lägenheter efter ombyggnad i flerbostadshus:
antal
Datatyp
Påbörjade lägenheter efter ombyggnad i flerbostadshus:
Flöde
Färdigställda lägenheter efter ombyggnad i flerbostadshus:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Påbörjade lägenheter efter ombyggnad i flerbostadshus:
Nej
Färdigställda lägenheter efter ombyggnad i flerbostadshus:
Nej
Säsongsrensad
Påbörjade lägenheter efter ombyggnad i flerbostadshus:
Nej
Färdigställda lägenheter efter ombyggnad i flerbostadshus:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0102AD