Ombyggda lägenheter i flerbostadshus efter region, ägarkategori, byggnadsperiod och lägenhetstyp. År 1989 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

ägarkategori

Totalt 6 Valda

Sök

byggnadsperiod

Totalt 12 Valda

Sök

lägenhetstyp

Totalt 10 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med allmännyttigt bostadsföretag avses i denna redovisning aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.
byggnadsperiod
Med byggnadsperiod menas husets nybyggnadsår ej att förväxla med ombyggnadsår som i ombyggnadsstatistiken är färdigställandeår för ombyggnaden.
lägenhetstyp
Redovisningen av lägenhetstyper utan kök har förändrats fr.o.m. 1999. En del specialbostäder och 2 rum utan kök redovisades före 1999 som 1 rum och kokvrå.
lägenhetstyp
Redovisningen av lägenhetstyper utan kök har förändrats fr.o.m. 1999. En del specialbostäder och 2 rum utan kök redovisades före 1999 som 1 rum och kokvrå.
år
2007
Bostadssubventionerna togs bort 2007 vilket gör att 2008 års siffror inte kan jämföras med tidigare år. Fr.o.m. 2009 redovisas därför enbart nettotillskott i ombyggda flerbostadshus.
2008
Bostadssubventionerna togs bort 2007 vilket gör att 2008 års siffror inte kan jämföras med tidigare år. Fr.o.m. 2009 redovisas därför enbart nettotillskott i ombyggda flerbostadshus.
2009
Bostadssubventionerna togs bort 2007 vilket gör att 2008 års siffror inte kan jämföras med tidigare år. Fr.o.m. 2009 redovisas därför enbart nettotillskott i ombyggda flerbostadshus.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-05-04
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (färdigställda):
antal
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (tillskott):
antal
Datatyp
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (färdigställda):
Flöde
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (tillskott):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (färdigställda):
Nej
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (tillskott):
Nej
Säsongsrensad
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (färdigställda):
Nej
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (tillskott):
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0102F8