Ombyggda lägenheter i flerbostadshus med statligt stöd i riket efter åtgärd, byggnadsperiod och ägarkategori. Uppdateras ej. År 1989 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

åtgärd Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

byggnadsperiod

Totalt 12 Valda

Sök

ägarkategori

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med allmännyttigt bostadsföretag avses i denna redovisning aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.
byggnadsperiod
Med byggnadsperiod menas husets nybyggnadsår ej att förväxla med ombyggnadsår som i ombyggnadsstatistiken är färdigställandeår för ombyggnaden.
år
2007
Bostadssubventionerna togs bort 2007 vilket görs att 2008 års siffror inte kan jämföras med tidigare år. Fr.o.m. 2009 kan denna tabell inte redovisas.
2008
Bostadssubventionerna togs bort 2007 vilket görs att 2008 års siffror inte kan jämföras med tidigare år. Fr.o.m. 2009 kan denna tabell inte redovisas.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-04-02
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus med statligt stöd:
antal
Datatyp
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus med statligt stöd:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus med statligt stöd:
Nej
Säsongsrensad
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus med statligt stöd:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0102G1