Rivning av lägenheter i flerbostadshus efter region, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp och rivningsorsak. År 1989 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

ägarkategori

Totalt 5 Valda

Sök

byggnadsperiod

Totalt 12 Valda

Sök

lägenhetstyp

Totalt 10 Valda

Sök

rivningsorsak

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med allmännyttigt bostadsföretag avses i denna redovisning aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.
I äldre år är fler nollor i byggnadsår, vilket förklaras av att man med tiden förlängt byggnadsklasserna.
Fram t.o.m. rivning 1988 var den högsta klassen i byggnadsperiod byggda efter 1940.
Mellan 1989-1996 var den högsta klassen i byggnadsperiod byggda efter 1950.
ägarkategori
Data avseende variabeln ägarkategori korrigerades 2012-04-25.
byggnadsperiod
Med byggnadsperiod menas husets nybyggnadsår ej att förväxla med rivningsår som i rivningsstatistiken är påbörjandeår för rivstart.
lägenhetstyp
Redovisningen av lägenhetstyper utan kök har förändrats fr.o.m. 1999. En del specialbostäder och 2 rum utan kök redovisades före 1999 som 1 rum och kokvrå.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-08
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Rivning av lägenheter i flerbostadshus:
antal
Datatyp
Rivning av lägenheter i flerbostadshus:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Rivning av lägenheter i flerbostadshus:
Nej
Säsongsrensad
Rivning av lägenheter i flerbostadshus:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0102G3