Nettoförändring av lägenheter i ombyggda flerbostadshus efter region och ombyggnadsåtgärd. År 1989 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

åtgärd

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-08
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Nettoförändring av lägenheter i färdigställd ombyggnad av flerbostadshus:
antal
Datatyp
Nettoförändring av lägenheter i färdigställd ombyggnad av flerbostadshus:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Nettoförändring av lägenheter i färdigställd ombyggnad av flerbostadshus:
Nej
Säsongsrensad
Nettoförändring av lägenheter i färdigställd ombyggnad av flerbostadshus:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001SK