Nettoförändring av lägenheter i ombyggda flerbostadshus efter region och byggnadsperiod. År 1989 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

byggnadsperiod

Totalt 12 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-08
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Nettoförändring av lägenheter i färdigställd ombyggnad av flerbostadshus:
antal
Datatyp
Nettoförändring av lägenheter i färdigställd ombyggnad av flerbostadshus:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Nettoförändring av lägenheter i färdigställd ombyggnad av flerbostadshus:
Nej
Säsongsrensad
Nettoförändring av lägenheter i färdigställd ombyggnad av flerbostadshus:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001SI