Nettoförändring av lägenheter i ombyggda flerbostadshus efter region och upplåtelseform. År 1989 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

upplåtelseform

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För år 2013 är siffror för län 05 Östergötland och län 12 Skåne korrigerade 20140423.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-08
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (tillskott):
antal
Datatyp
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (tillskott):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (tillskott):
Nej
Säsongsrensad
Ombyggda lägenheter i flerbostadshus (tillskott):
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001SL