Nettoförändring av lägenheter i ombyggda flerbostadshus efter region. Preliminära uppgifter. Kvartal 1989K1 - 2019K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 124 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331. Observera att länssiffrorna för Uppsala län och Västmanlands län inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-20
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Nettoförändring av lägenheter i påbörjad ombyggnad av flerbostadshus:
antal
Nettoförändring av lägenheter i färdigställd ombyggnad av flerbostadshus:
antal
Datatyp
Nettoförändring av lägenheter i påbörjad ombyggnad av flerbostadshus:
Flöde
Nettoförändring av lägenheter i färdigställd ombyggnad av flerbostadshus:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Nettoförändring av lägenheter i påbörjad ombyggnad av flerbostadshus:
Nej
Nettoförändring av lägenheter i färdigställd ombyggnad av flerbostadshus:
Nej
Säsongsrensad
Nettoförändring av lägenheter i påbörjad ombyggnad av flerbostadshus:
Nej
Nettoförändring av lägenheter i färdigställd ombyggnad av flerbostadshus:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001O2