Färdigställda lägenheter (i specialbostäder) i nybyggda hus efter region, typ av specialbostad. År 1996 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

typ av specialbostad Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-08
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Färdigställda lägenheter i specialbostäder i nybyggda hus:
antal
Datatyp
Färdigställda lägenheter i specialbostäder i nybyggda hus:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Färdigställda lägenheter i specialbostäder i nybyggda hus:
Nej
Säsongsrensad
Färdigställda lägenheter i specialbostäder i nybyggda hus:
Nej
Skapad datum
2019-08-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000005R