Färdigställda lägenheter och rumsenheter i nybyggda hus efter region och hustyp. År 1975 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

hustyp

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 42 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

år
2007
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
2007
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
2007
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
antal
Rumsenheter i färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
antal
Kontakt
Johannes Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 40 88
Fax: +46
e-post: johannes.johansson@scb.se
Senast uppdaterad
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
2017-05-04
Rumsenheter i färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
2017-05-04
Datatyp
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Flöde
Rumsenheter i färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Rumsenheter i färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Säsongsrensad
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Rumsenheter i färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Skapad datum
2018-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BO0101A5