Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region, hustyp och upplåtelseform. År 1991 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

hustyp

Totalt 2 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
antal
Kontakt
Johannes Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 40 88
Fax: +46
e-post: johannes.johansson@scb.se
Senast uppdaterad
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
2018-05-07
Datatyp
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Säsongsrensad
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Skapad datum
2018-06-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
0000005O