Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region, hustyp och upplåtelseform. År 1991 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

hustyp

Totalt 2 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Specialbostäder t.ex. studentbostäder och bostäder för äldre och personer med funktionshinder ingår i kategorin flerbostadshus.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-08
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
antal
Datatyp
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Säsongsrensad
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Skapad datum
2020-02-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000005O