Lägenheter i nybyggda hus efter region och hustyp. Kvartal 1975K1 - 2018K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

hustyp

Totalt 2 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 176 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

För påbörjandet är underskattningen det senaste kvartalet mellan 20 och 60 procent beroende på kvartal. Underskattningen är som störst för andra kvartalet.
Efter ett år är underskattningen cirka 2 procent . Färdigställandesiffrorna är underskattade i samma storleksordningar, men här är underskattningen störst i början på året.
region
Påbörjade lägenheter finns endast på kommunnivå från 1991. Siffror för riket och länen finns från 1975
tabellinnehåll: Färdigställda lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K1
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll: Färdigställda lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K2
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll: Färdigställda lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K3
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll: Färdigställda lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K4
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll: Påbörjade lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K1
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll: Påbörjade lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K2
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll: Påbörjade lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K3
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll: Påbörjade lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K4
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Påbörjade lägenheter i nybyggda hus:
antal
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
antal
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
Telefon: +46 010-479 40 88
Fax: +46
e-post: johannes.johansson@scb.se
Senast uppdaterad
Påbörjade lägenheter i nybyggda hus:
2019-02-19
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
2019-02-19
Datatyp
Påbörjade lägenheter i nybyggda hus:
Flöde
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Påbörjade lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Säsongsrensad
Påbörjade lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Skapad datum
2019-05-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0101A4