Ettårig livslängdstabell efter utbildningsnivå, hushållstyp, kön och ålder. År 2012 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

hushållstyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 66 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Dödsriskerna i de högsta åldrarna, 95 år och äldre, baseras på en utjämningsmodell. Det är samma utjämningsmodell som används för hela riket i befolkningsstatistiken.
Tabellen avkortas med en summering för enskilda åldrar över 95 år, 95+. I ett sådant öppet åldersintervall är dödsrisken 1 000 promille.
Ingen livslängdsberäkning redovisas om antalet döda i gruppen är mindre än 100. Det gäller i flera fall för grupperna sammanboende och övriga hushåll som saknar uppgift om utbildningsnivå.
Medelfolkmängd, kvarlevande, tid i ålder samt tid i ålder och däröver är avrundade till heltal i tabellen men i beräkningarna används decimaltal.
Livslängdstabellerna avser befolkningen född i Sverige. Det är samma begränsning som använts i SCB:s tidigare redovisningar av återstående medellivslängd vid 30 och 65 års ålder efter utbildningsnivå respektive civilstånd.
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-28
Kontakt
Örjan Hemström, SCB
+46 010-479 49 97
orjan.hemstrom@scb.se

Enhet
Medelfolkmängd:
antal
Antal döda:
antal
Antal döda efter födelsedagen:
antal
Dödstal per 1 000:
andel
Dödsrisk per 1 000:
andel
Kvarlevande av 100 000 i 30 års ålder:
antal
Döda i livslängdstabell:
antal
Tid i ålder:
antal
Tid i ålder och däröver:
antal
Antal återstående år:
antal
Datatyp
Medelfolkmängd:
Flöde
Antal döda:
Flöde
Antal döda efter födelsedagen:
Flöde
Dödstal per 1 000:
Flöde
Dödsrisk per 1 000:
Flöde
Kvarlevande av 100 000 i 30 års ålder:
Flöde
Döda i livslängdstabell:
Flöde
Tid i ålder:
Flöde
Tid i ålder och däröver:
Flöde
Antal återstående år:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Medelfolkmängd:
Nej
Antal döda:
Nej
Antal döda efter födelsedagen:
Nej
Dödstal per 1 000:
Nej
Dödsrisk per 1 000:
Nej
Kvarlevande av 100 000 i 30 års ålder:
Nej
Döda i livslängdstabell:
Nej
Tid i ålder:
Nej
Tid i ålder och däröver:
Nej
Antal återstående år:
Nej
Säsongsrensad
Medelfolkmängd:
Nej
Antal döda:
Nej
Antal döda efter födelsedagen:
Nej
Dödstal per 1 000:
Nej
Dödsrisk per 1 000:
Nej
Kvarlevande av 100 000 i 30 års ålder:
Nej
Döda i livslängdstabell:
Nej
Tid i ålder:
Nej
Tid i ålder och däröver:
Nej
Antal återstående år:
Nej
Skapad datum
2020-09-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002F2